Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego miasta Ustka np. "CENTRUM 4D" 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego miasta Ustka np. "CENTRUM 4D"

Mapa poglądowa z granicami opracowania MPZP "CERNTRUM 4D"

Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyustąpienia do sporządzenia MPZP "CENTRUM 4D"

 

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2018-03-05 09:26:01
Czas publikacji: 2018-03-05 09:39:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak