Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie zmiany terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ustka 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie zmiany terminu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ustka

 

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aldona Remelska
Czas wytworzenia: 2018-02-06 13:10:39
Czas publikacji: 2018-02-06 13:15:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak