Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 1A" 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 1A"

Mapa poglądowa z granicą terenu objętego ww. planem

Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 28 września 2017 roku

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 

Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2018-02-05 08:58:27
Czas publikacji: 2018-02-05 10:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak