Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "TERENY KOLEJOWE I OKOLICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "TERENY KOLEJOWE I OKOLICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan Miejscowy:

1. Treść planu

2. Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środwisko:

1. Treść prognozy

2. Rysunek prognozy

PODSUMOWANIE

UZASADNIENIE

 

 

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 14:08:26
Czas publikacji: 2018-01-04 13:20:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak