Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 2" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "NOWA USTKA 2" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan Miejscowy:

1. Treść planu

2. Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko:

1. Treść

2. Załącznik graficzny nr 1

3. Mapa prognozy

4. Uzgodnienie RDOŚ (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska)

5. Uzgodnienie PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)

6. Uprawnienia w zakresie ochrony krajobrazu

Podsumowanie i uzasadnienie

 

 

 

Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 12:53:28
Czas publikacji: 2018-01-04 13:17:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak