Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

 

UMOWY LUB POROZUMIENIA WYDZ. SOA 2018 R.

 

1 SOA.272.1.2018 12.03.2018  Falck Medycyna Sp. z o.o., Oddział w Ustce  Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 

6.960,00 zł

01.04.2018-31.03.2019
2 SOA.272.2.2018  08.03.2018 Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i specjalistycznej, Koszalin  Szkolenie dla pracowników UM Ustka z zakresu "Służby przygotowawczej 

4.700,00 zł

15-16.03.2018 r.
3. SOA.272.3.2018  30.03.2018 Compensa  Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Ubezpieczeniemienia i odpowiedzialności GM Ustka i jednostek organizacyjnych 

99.659,00 zł

01.04.2018-31.03.2019
4. SOA.272.4.2018 10.04.2018 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk Przegląd okresowy (roczny) budynków UM Ustka i SM W Ustce

3.000,00 zł

10.04.2018-13.04.2018
5. SOA.272.5.2018 24.05.2018 SPECTRUM szkolenia, doradztwo, coaching, E. Chojnowska, ul. Jantarowa 26, 75-256 Koszalin Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - Inspektor Ochony Danych

11.193,00 zł

01.06.2018-31.12.2018
6. SOA.272.6.2018 13.06.2018 INTROPACK Piotr Stec Pracownia Introligatorska, ul. Sikorskiego 11, 76-200 Słupsk Usługa introligatorska - oprawienie 158 tomów akt

9.717,00 zł

13.06.2018-31.07.2018
7. SOA.272.7.2018 29.06.2018 Usługi Archiwistyczne Składnica Depozytowa Sp. z o.o., u. M. skłodowskiej-Curie 3, 76-200 Słupsk Usługi archiwizacyjne - uporządkowanie dokumentacji archiwalnej i brakowanie dokumentacji nierchiwalnej z archiwum zakładowego Urzędu Miasta Ustka

12.000,00 zł

04.07.2018-30.09.2018

 

UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO 2018 R.

 

 1  SOA.2150.1.2018  19.01.2018  Bokacz Krzysztof  doręczanie korespondencji

 4,00 zł za 1 doręczoną

przesyłkę ZPO

22.01.2018 -28.02.2018
 2  SOA.2150.2.2018  22.01.2018  Jachman Urszula

 praca w Komisji Mieszkaniowej

-rozpatrywanie wniosków

o przydział lokalu komunalnego

15,00 zł za rozpatrzony wniosek    01.02.2018 - 31.12.2018
 3  SOA.2151.3.2018  22.01.2018  Halina  Deja  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zł za rozaptrzony wniosek  01.02.2018 -30.04.2018 
 4  SOA.2151.4.2018  22.01.2018  Katarzyna Zblewska  prace w komisji mieszkaniowej 15,00 zl za rozpatrzony wniosek  01.02.2018 -31.12.2018 
 5  SOA.2150.5.2018  06.04.2018  Agnieszka Krawczyk  uporządkow. kart środków trwałych, aktualizacja ewidencji, kompletowanie  dokument. w Wydziale Finansowym  UM Ustka 2.500,00 zł 

03.04.2018

- 20.04.2018 

 6 SOA.2150.6.2018  11.07.2018 Pietrasiewicz Urszula wykonanie sprawozdań finansowych dla RIO i Urzędu Wojewódzkiego. 3.000,00 zł 10.07.2018 -26.07.2018
 

Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:08
Czas publikacji: 2018-11-14 08:04:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak