Wydział Promocji 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Promocji

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  PR.272.1.2018 04.01.2018  Serwer SMS Polska Sp. z o.o.   Świadczenie usługi przesyłania krótkich informacji tekstowych  6.998,70  4 stycznia - 31 grudnia 2018 
 2  PR.272.2.2018 04.01.2018  Rock House Enterteiment Maciej Durczak   Organizacja koncertuz udziałem zespołu Bracia 17.835,00   30.06.2018
 3  PR.272.3.2018 04.01.2018  osoba fizyczna   Wykonanie dokumentacji fotograficznej  900,00 04.01 - 31.01.2018 
 4  PR.272.4.2018 05.01.2018   Stowarzyszenie Grupa Falco 2  Organizacja Festiwalu Wiatru  100.000,00 28.06 - 01.07.2018 
 5  PR.272.5.2018 11.01.2018  AGM Marketing Elżbieta Gryko Komputerowy sklad i zamieszczenia 4 stron poświęconych usteckiemu samorządowi w Gońcu Usteckim  28.044,00  05.01 - 31.12.2018 
6 PR.272.6.2018 11.01.2018 Agencja Artystyczna "Gorgo" Katarzyna Chrzanowska Koncert Sound'n'Grace 29.000,00 14.08.2018
7 PR.272.7.2018 11.01.2018 Fundacja Sfera Organizacja Extreme Bike Tour 43.665,00 21.07.2018
8 PR.272.8.2018  11.01.2018 T-Mobile Polska S.A.   Dostarczenie bazy danych w postaci zaszyfrowanych plików (badanie ruchu turystycznego) 23.985,00  11.01 - 31.12.2018 
9 PR.272.9.2018 12.01.2018 osoba fizyczna Promocja miasta poprzez sport 18.000,00 12.01 - 31.12.2018
10 PR.272.10.2018 16.01.2018 LOT "Ustka i Ziemia Słupska" Wydanie Informatora Turystycznego wraz z kolportarzem 25.000,00 16.01 - 31.08.2018
11 PR.272.11.2018 16.01.2018 C-Wave Grzegorz Cebula Koncert w trakcie Pożegnania wakacji 25.000,00 01.09.2018
12 PR.272.12.2018 16.01.2018 Telewizja Polska S.A. Licencja na użycie wideogramu wydarzeń telewizyjnych 123,00 16.01.2018
13 PR.272.13.2018 16.01.2018 Miejski Klub Sportowy "Jantar" Promocja miasta poprzez sport 15.000,00 16.01 - 31.12.2018
14 PR.272.14.2018 25.01.2018 osoba fizyczna Projekt graficzny serwisu internetowego miasta Ustka 5.000,00 25.01-01.02.2018
15 PR.272.15.2018 29.01.2018 Agencja Artystyczna Harlem Organizacja turnieju Wymiatacze 18.450,00 26.05.2018
16 PR.272.16.2018 29.01.2018 KAYAX Koncert Darii Zawiałow 18.450,00 15.08.2018
17 PR.272.17.2018 01.02.2018 osoba fizyczna Skład publikacji, łamanie tekstu, opracowania graficzne materiałów (plakaty, ulotki itp.) 21.760,00 1.02-31.12.2018
18 PR.272.18.2018 01.02.2018 Spółdzielnia Socjalna Indygo Inspiracje Produkcja pojedyńczych materiałów filmowych i ich emisja w TV Słupsk w sieci Vectra 11.070,00 06.02-06.05.2018
19 PR.272.19.2018 05.02.2018 Centrum Szkolenia i Promocji Prestige Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta 42.800,00 05.02-31.12.2018
20 PR.272.20.2018 28.02.2018 Podmar - Marlena Podlasiak Relacja video z pięciu edycji Pucharu Ustka 4x4 Offoad 8.000,00 28.02-31.12.2018
21 PR.272.21.2018 08.03.2018 Stowarzyszenie Grupa Falco 2 Cztery dwudniowe kampanie promujące Festiwal Wiatru (4 miasta) 21.000,00 08.03-30.06.2018
22       Numer anulowany    
23 PR.272.23.2018 14.03.2018 osoba fizyczna Obraz - rękodzieło 440,00 16.03.2018
24 PR.272.24.2018 19.03.2018 Columbus Invest Sp. z o.o. Umowa sponsorska na rzecz miasta 36.900,00 19.03-31.12.2018
 

Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Matusiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Włodzimierz Wolski
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:33:33
Czas publikacji: 2018-05-07 15:37:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak