Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica  Awaryjny wywóz wód opadowych z terenu Gminy Miasto Ustka, remont kratki i rowu.

 do kwoty 

32 239,94 zł

(cena jedn. wywozu: 432 zł, cena remontu: 1 999,94 zł)

do 31.03.2018r.
 2  IKiOŚ.2.2018 29.01.2018  Małe Formy Budowlane Czesław Raczko, ul. Tetmajera 10/2, 81-406 Gdynia  Dostawa i montaż wiaty przystankowej. 9 717,00  do 25.03.2018
 3  IKiOŚ.3.2018  31.01.2018  STUDIUM SP. Z O.O., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  Wykonanie zmian dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagosp. Lokalnego Węzła Integracyjnego 24 600,00 do 06.08.2018r.
 4  IKiOŚ.4.2018  31.01.2018  Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe F. Maziarz i A. Nadolna, ul. Kościelna 6, 76-270 Ustka  Dostawa artykułów przemysłowych. 66 000,00  do 27.12.2018
 5  IKiOŚ.5.2018  06.02.2018 Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk Usługi oznakowania pionowego. 195 994,35 do 31.12.2018
6 IKiOŚ.6.2018 19.02.2018 AMW Biuro Projektów A. Wąchnicka,      ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce. 52 152,00 do 31.08.2018
7 IKiOŚ.7.2018 23.02.2018 Firma Usługowa SJ-SYSTEM, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji wentylacji dla potrzeb pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Ustce. 5 412,00 do 30.04.2018
8 IKiOŚ.8.2018 27.03.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka Odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 6 420 618,77 do 31.12.2019
9 IKiOŚ.9.2018 27.03.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka Odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych znajdujacych się na terenie Gminy Miasto Ustka 547 780,64 do 31.12.2019
10 IKiOŚ.10.2018 10.04.2018 Firma Budowlano - Drogowa PRASBET Sp. j., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz Przebudowa ul. Rybackiej w Ustce. 1 098 000,00 do 30.06.2018
11 IKiOŚ.11.2018 12.04.2018 Andrzej Dzienisz Usługi Ogólnobudowlane, Borzestowska Huta 89a, 83-335 Borzestowo Budowa Stanicy Kajakowej w Ustce. 745 011,00 do 29.06.2018
12 IKiOŚ.12.2018 10.04.2018 BOMI Małgorzata Bondarczuk, ul. Anielewicza 20/18, 01-032 Warszawa Dostawa i montaż nośników reklamowych typu City Light. 35 055,00 do 30.04.2018
13 IKiOŚ.13.2018 16.04.2018 iMEDIA J. Sawicka, ul. Produkcyjna 98a, 15-680 Białystok Dostawa i montaż nośnika reklamowego typu Totem LCD. 40 098,00 do 31.05.2018
14 IKiOŚ.14.2018 17.04.2018 Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA", ul. M. Polskiej 79, 76-270 Ustka Wykonanie map do celów projektowych na rzecz Gminy Miasto Ustka. 3 825,00 do 08.05.2018
15 IKiOŚ.15.2018 23.04.2018 ELKOM H. Kierul, ul. Dębowa 43, 76-200 Bierkowo Wykonanie zasilania do City Lightów  i totemu LCD 24 847,00 do 25.05.2018
16 IKiOŚ.16.2018 07.05.2018 AG LOGISTIC A. Gołębiewski, ul. Norwida 45, 76-200 Słupsk Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie stanicy kajakowej w Ustce. 28 782,00 do 30.06.2018
17 IKiOŚ.17.2018 27.04.2018 Bogusław Kotlarz, ul. Sosnowa 25, 84-352 Wicko Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej. 2 200,00 do 04.05.2018
18 IKiOŚ.18.2018 27.04.2018 O-Projekt K. Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie PFU łącznika ul. Kosynierów - Sprzymierzeńcóe w Ustce. 7 380,00 do 07.05.2018
19 IKiOŚ.19.2018 02.05.2018 O-Projekt K. Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie PFU zagospodarowania terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce. 7 380,00 do 21.05.2018
20 IKiOŚ.20.2018 02.05.2018 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Wykonanie orzeczenia technicznego budynku Żłobka Miejskiego w Ustce. 13 000,00 do 07.05.2018
21 IKiOŚ.21.2018 02.05.2018 ZUH HYDRO-TOM T. Sąsara, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica Dostawa kruszywa. 71 007,42 do 20.07.2018
22 IKiOŚ.22.2018 24.04.2018 ENERGA - OPERATOR, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk Przyłączenie budynku dworca do sieci elektroenergetycznej. 7 156,88 do 30.06.2019
23 IKiOŚ-I-12.2018 11.05.2018 Teresa Bielecka Sporządzenie opisu taksacyjnego lasu. 2 000,00 do 14.05.2018
24 IKiOŚ.24.2018 15.05.2018 BROKELMANN Sp. z o.o., ul. Stawna 6, 56-300 Milicz Dostawa stołów do Targu Rybnego. 39 852,00 do 30.06.2018
25 IKiOŚ.25.2018 15.05.2018 SPIDER TENT Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 89, 42-200 Częstochowa Dostawa namiotów do Targu Rybnego. 23 556,96 do 30.06.2018
26 IKiOŚ.26.2018 15.05.2018 UNIWAG A. Starzyk, ul. Półłanki 31, 30-001 Kraków Dostawa wag handlowych do Targu Rybnego. 8 364,00 do 30.06.2018
27 IKiOŚ.27.2018 22.05.2018 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej remontu Żłobka w Ustce. 52 890,00 do 12.06.2018
28 IKiOŚ.28.2018 17.05.2018 Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica Czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka. 11 142,75 do 21.05.2018
29 IKiOŚ.29.2018 24.05.2018 KRĘŻEL Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Przebudowa chodnika - łącznik między ul. Kosynierów, a ul. Sprzymierzeńców w Ustce - zaprojektuj i wybuduj 49 223,00 do 30.06.2018
30 IKiOŚ.30.2018 30.05.2018 Centrum Projektowo - Handlowo - Montażowe "EKOLUX", ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sportowej w Ustce. 63 000,00 do 30.11.2018
31 IKiOŚ.31.2018 21.06.2018 BOX PLAY PL Budownictwo Modułowe D. Jędrzejczak, Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck Budowa obiektu kontenerowego - zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce 194 038,00 do 30.09.2018
32 IKiOŚ.32.2018   Wojciech Krasucki, ul. Tuwima 25, 76-270 Ustka Prace konserwacyjne urządzeń YOUNGSPOT wraz z utrzymaniem terenów zielonych na terenie OSIR-u 9 000,00 do 31.12.2018
33 IKiOŚ.33.2018 12.06.2018 Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Ustce 848 000,00 do 30.09.2018
34 IKiOŚ.34.2018 12.06.2018 Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ustce 1 620 000,00 do 31.10.2018
35 IKiOŚ.35.2018 22.06.2018 Elektrousługi Ziełko Krzysztof Łobocki, ul. Piłsudskiego 5 /8
76-200 Słupsk
Budowa kabla oświetleniowego przy ul. Wiejskiej w Ustce. 5 166,00 do 29.06.2018
36 IKiOŚ.36.2018 21.06.2018 SOLIDBUD D. Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Ustka Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Słowiańskiej 35a w Ustce 18 923,60 do 28.06.2018
37 IKiOŚ.37.2018 09.07.2018 FURGES Sp. z o.o., ul. Kolejowa 33 Kończewo, 76-251 Kobylnica Remont nawierzchni urządzenia sportowego typu Pumptrack na terenie OSiR w Ustce. 7 526,33 do 14.07.2018
38 IKiOŚ.38.2018 02.08.2018

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Z. Proskura  ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy Przedszkola Miejskiego w Ustce" 178 473,00 do 02.09.2019
39 IKiOŚ.39.2018 02.08.2018

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Z. Proskura  ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Budowy Usteckiego Centrum Kulturalnego" 262 974,00 do 02.10.2019
40 IKiOŚ.40.2018 31.07.2018

O-Projekt K. Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Przebudowy ul. Leśnej w Ustce" 96 924,00 do 14.12.2018r.
41 IKiOŚ.41.2018 02.08.2018  DIOGENES STUDIO Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Przebudowy ul. Polnej w Ustce" 98 400,00 do 14.12.2018
42 IKiOŚ.42.2018 09.07.2018 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., ul. Bohaterów W-wy 30, 76-214 Smołdzino "Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów...." - komunikacja miejska 219 146,56 77 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi
43 IKiOŚ.43.2018 13.07.2018 GLOBTROTER Sp. z o.o., ul. Romera 5/164, 76-200 Słupsk Rozbiórka ogrodzenia na terenie OSiR-u w Ustce 6 150,00 do 17.07.2018
44 IKiOŚ.44.2018 12.07.2018 DELTA GEODEZJA Sylwia Krefta, Migi 28, 83-340 Sierakowice Wykonanie map do celów projektowych 5 104,50 do 11.08.2018
45 IKiOŚ.45.2018 16.07.2018 Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, Bolesławice, ul. Leśna 8F, 76-251 Kobylnica Nadzór inwestorski nad robotami termomodernizacyjnymi budynku Żłobka Miejskiego w Ustce 12 300,00 do 30.09.2018
46 IKiOŚ.46.2018 16.07.2018 Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, Bolesławice, ul. Leśna 8F, 76-251 Kobylnica Nadzór inwestorski nad robotami termomodernizacyjnymi budynku Gimnazjum w Ustce 17 220,00 do 31.10.2018
47 IKiOŚ.47.2018 31.08.2018 Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. Prowadzenie obsługi Targu Rybnego w Ustce    
48 IKiOŚ.48.2018 23.07.2018 Martmann Service Marcin Pietroń, Gałęzionowo 58, 76-206 Słupsk Usługa transportu sprzętu i materiałów budowlanych pozostawionych przy inwestycji "Budowa odwodnienia w ul. Żeglarzy" 11 000,00 do 29.07.2018
49 IKiOŚ.49.2018  07.08.2018 BOX PLAY PL Budownictwo Modułowe D. Jędrzejczak, Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck Budowa Targu Rybnego z systemie zaprojektuj i wybuduj. 418 999,50 do 30.09.2018
50 IKiOŚ.50.2018 30.07.2018 Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Remont budynku Żłobka Miejskiego 352 000,00 do 31.08.2018
51 IKiOŚ.51.2018 23.08.2018 ENERGY SOLUTION Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa Świadczenie usługi w zakresie przygotowania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na energię 2 435,40 do 03.09.2018
52 IKiOŚ.52.2018

 23.08.2018

"BARTA" Pracownia Archeologiczno-Konserwacyjna, 85-463 Bydgoszcz Badania archeologiczne na skwerze im. Jana Pawła II 69 000,00 do 27.09.2018
53 IKiOŚ.53.2018 04.09.2018 IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa Ekspertyza na temat zahaczania podestu kładki 14 760,00 14 dni od dnia przekazania dokumentów
54 IKiOŚ.54.2018 04.09.2018 Pracownia Edukacji Marcin Hyła, ul. Mazowiecka 55/38, 30-019 Kraków Wykonanie projektu o wprowadzeniu standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Ustka 12 300,00 do 30.11.2018
55 IKiOŚ.55.2018 29.08.2018 Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas remontu budynku Żłobka Miejskiego w Ustce 5 000,00 do 15.09.2018
56 IKiOŚ.56.2018 28.08.2018 "Krężel" sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Przebudowa ul. Przylesie - budowa parkingów 246 839,59 do 16.10.2018
57 IKiOŚ.57.2018 06.09.2018 Janusz Kaczmarek PROFIL Studio Projektowe, Braci Gierymskich, 76-200 Słupsk PFU - założenia OSiR Ustka 12 300,00 wrzesień 2018
58 IKiOŚ.58.2018 24.09.2018 PKS sa, ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino Dopłata z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieskzańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustce - okres II 215 992,22 do 31.12.2018
59 IKiOŚ.59.2018 24.09.2018 Wodociągi Ustka sp. z o.o., Ogrodowa 14, 76-270 Ustka Sporządzenie oraz przesłanie odbiorcom usług informacji dotyczących rocznego zużycie wody 6 273,00 do 15.01.2019
60 IKiOŚ.60.2018 01.10.2018 P.H.U. Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk Wykonanie PFU dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Rybackiej na terenie leśnym. 4 920,00 do 15.10.2018
61 IKiOŚ.61.2018 01.10.2018 P.H.U. Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk Wykonanie PFU dla potrzeb budowy oświetlenia parkowego w Parku przy ul. Kościelniaka 4 920,00 do 15.10.2018
62 IKiOŚ.62.2018 04.10.2018 Perfekto-Bruk, Marcin Żynis, ul. Orląt Lwowskich 7/34, 76-200 Słupsk Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj 92 500,00 do 31.10.2018
63 IKiOŚ.63.2018 05.10.2018 EL-KO Rafał Kowalski, ul. Nowa 2, 76-270 Ustka Wykonanie studni pn. "Kapsuła czasu" 9 840,00 do 12.11.2018
64 IKiOŚ.64.2018 05.10.2018 Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowe "Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce" - zadanie 1 131 421,81 do 30.11.2019
65 IKiOŚ.65.2018 05.10.2018 Development Design sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie "Transpotowego Węzła Integracyjnego w Ustce" - zadanie 2 72 455,61 do 30.06.2020
66 IKiOŚ.66.2018 15.10.2018

Matejko Development sp. z o.o., 61-160 Poznań

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej OSiR 2 239 928,15 55 dni od dnia podpisania umowy
67 IKiOŚ.67.2018 17.10.2018

O-Projekt, K. Ożarek, Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska

Wykonanie PFU - łącznik pomiędzy Kościelniaka a Wilczą 7 380,00 do 26.10.2018
68 IKiOŚ.68.2018 08.11.2018

BART-SERVICE Bojarscy sp.j., Łódź

Zakup, dostawa i montaż 6 szt. wiat rowerowych na terenie miasta Ustki 120 000,00 do 18.12.2018
69 IKiOŚ.69.2018 19.10.2018

BARTA - Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, ul. Łąkowa 69, 85-463 Bydgoszcz

Wykonanie II-go etapu archeologicznych badań w Parku Jana Pawła II 27 000,00 do 05.12.2018
70 IKiOŚ.70.2018 08.11.2018

EPH sp. z o.o.

Wykonanie analizy przyrodnieczej obszaru stawku "Jeziorko Seekenmoore" 2 870,00 do 20.11.2018
71 IKiOŚ.71.2018 08.11.2018

Urbanika Jan Komorowski

opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ustka 6 280,00 do 20.12.2018
72 IKiOŚ.72.2018 08.11.2018

Zakład Analiz Środowiskowych EKO-Precyzja

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska 2 091,00 do 20.12.2018
73 IKiOŚ.73.2018 29.11.2018

LS Project Maciej Sikorski

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowanie terenu parku przy ul. M. Polskiej poprzez budowę tężni solankowych" 140 814,09 do 29.03.2019
74 IKiOŚ.74.2018 29.11.2018

Public Transport Consulting, Strzelców 1B/33, Gdynia

Analiza rynku komunikacji miejskiej w Mieście Ustka i Gminie Ustka 39 360,00 do 25.01.2019
75 IKiOŚ.75.2018 03.12.2018

Arkadiusz Sosna WOLF SYSTEM, ul. Olimpijska 35/8, 41-902 Bytom

Zakup, postawa i montaż wytwornicy do lodu 38 376,00 do 28.12.2018
76 IKiOŚ.76.2018 06.12.2018

Konsorcjum: Lider - Zygmunt Kasprowicz Doradztwo Inwestycyjne, Partner - Roboty Inżynieryjne Andrzej Kasprowicz

Budowa ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu w Zimowiskach 1 586 700,00 do 30.06.2019
77 IKiOŚ.77.2018 04.12.2018

Szyca Ryszard Firma Ogólnobudowlana, Rekowo 64D, 77-131 Rekowo

Remont budynku SP 3 72 036,06 do 20.12.2018
78 IKiOŚ.78.2018 12.12.2018

NEOX Sp. z o.o., Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Budowa odwodnienia terenów przy ul. Polnej w Ustce 201 474,00 do 31.12.2021
79 IKiOŚ.79.2018 10.12.2018

Robert Krupa, Szarych Szeregów 13A/18, 76-200 Słupsk

Pomoc prawna - wierzytelności wobec NAVIMOR S.A. w upadłości 1 476,00 do 20.12.2018
80 IKiOŚ.80.2018 10.12.2018

Robert Krupa, Szarych Szeregów 13A/18, 76-200 Słupsk

Pomoc prawna - zawezwanie HYDRO-NAVAL sp. z o.o. do próby ugodowej 4 428,00 bez terminu
81 IKiOŚ.81.2018 10.12.2018

MARTMANN SERVICE, Gałęzinowo 58, 76-200 Słupsk

Dostawa ogrodzenia mobilnego panelowego rozbieralnego 19 500,00 do 28.12.2018
82 IKiIŚ.82.2018 20.12.2018 Ogrodnik Tomasz Stenka, Sosonowa 35, Bolesławice Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów, frezowanie pni na terenie Miasta Ustka 70 632,00 do 28.12.2018
 
Liczba odwiedzin : 311
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Zarzycka
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:31:52
Czas publikacji: 2019-01-08 08:20:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak