Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  IKiOŚ.1.2018  12.01.2018  Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica  Awaryjny wywóz wód opadowych z terenu Gminy Miasto Ustka, remont kratki i rowu.

 do kwoty 

32 239,94 zł

(cena jedn. wywozu: 432 zł, cena remontu: 1 999,94 zł)

do 31.03.2018r.
 2  IKiOŚ.2.2018 29.01.2018  Małe Formy Budowlane Czesław Raczko, ul. Tetmajera 10/2, 81-406 Gdynia  Dostawa i montaż wiaty przystankowej. 9 717,00  do 25.03.2018
 3  IKiOŚ.3.2018  31.01.2018  STUDIUM SP. Z O.O., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  Wykonanie zmian dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagosp. Lokalnego Węzła Integracyjnego 24 600,00 do 06.08.2018r.
 4  IKiOŚ.4.2018  31.01.2018  Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe F. Maziarz i A. Nadolna, ul. Kościelna 6, 76-270 Ustka  Dostawa artykułów przemysłowych. 66 000,00  do 27.12.2018
 5  IKiOŚ.5.2018  06.02.2018 Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk Usługi oznakowania pionowego. 195 994,35 do 31.12.2018
6 IKiOŚ.6.2018 19.02.2018 AMW Biuro Projektów A. Wąchnicka,      ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ul. Nad Słupią w Ustce. 52 152,00 do 31.08.2018
7 IKiOŚ.7.2018 23.02.2018 Firma Usługowa SJ-SYSTEM, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji wentylacji dla potrzeb pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Ustce. 5 412,00 do 30.04.2018
8 IKiOŚ.8.2018 27.03.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka Odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości 6 420 618,77 do 31.12.2019
9 IKiOŚ.9.2018 27.03.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka Odbiór i zagospodarownaie odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych znajdujacych się na terenie Gminy Miasto Ustka 547 780,64 do 31.12.2019
10 IKiOŚ.10.2018 10.04.2018 Firma Budowlano - Drogowa PRASBET Sp. j., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz Przebudowa ul. Rybackiej w Ustce. 1 098 000,00 do 30.06.2018
11 IKiOŚ.11.2018 12.04.2018 Andrzej Dzienisz Usługi Ogólnobudowlane, Borzestowska Huta 89a, 83-335 Borzestowo Budowa Stanicy Kajakowej w Ustce. 745 011,00 do 29.06.2018
12 IKiOŚ.12.2018 10.04.2018 BOMI Małgorzata Bondarczuk, ul. Anielewicza 20/18, 01-032 Warszawa Dostawa i montaż nośników reklamowych typu City Light. 35 055,00 do 30.04.2018
13 IKiOŚ.13.2018 16.04.2018 iMEDIA J. Sawicka, ul. Produkcyjna 98a, 15-680 Białystok Dostawa i montaż nośnika reklamowego typu Totem LCD. 40 098,00 do 31.05.2018
14 IKiOŚ.14.2018 17.04.2018 Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA", ul. M. Polskiej 79, 76-270 Ustka Wykonanie map do celów projektowych na rzecz Gminy Miasto Ustka. 3 825,00 do 08.05.2018
15 IKiOŚ.15.2018 23.04.2018 ELKOM H. Kierul, ul. Dębowa 43, 76-200 Bierkowo Wykonanie zasilania do City Lightów  i totemu LCD 24 847,00 do 25.05.2018
16 IKiOŚ.16.2018 07.05.2018 AG LOGISTIC A. Gołębiewski, ul. Norwida 45, 76-200 Słupsk Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie stanicy kajakowej w Ustce. 28 782,00 do 30.06.2018
17 IKiOŚ.17.2018 27.04.2018 Bogusław Kotlarz, ul. Sosnowa 25, 84-352 Wicko Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej. 2 200,00 do 04.05.2018
18 IKiOŚ.18.2018 27.04.2018 O-Projekt K. Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie PFU łącznika ul. Kosynierów - Sprzymierzeńcóe w Ustce. 7 380,00 do 07.05.2018
19 IKiOŚ.19.2018 02.05.2018 O-Projekt K. Ożarek, ul. Krótka 10, 76-248 Dębnica Kaszubska Wykonanie PFU zagospodarowania terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce. 7 380,00 do 21.05.2018
20 IKiOŚ.20.2018 02.05.2018 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Wykonanie orzeczenia technicznego budynku Żłobka Miejskiego w Ustce. 13 000,00 do 07.05.2018
21 IKiOŚ.21.2018 02.05.2018 ZUH HYDRO-TOM T. Sąsara, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica Dostawa kruszywa. 71 007,42 do 20.07.2018
22 IKiOŚ.22.2018 24.04.2018 ENERGA - OPERATOR, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk Przyłączenie budynku dworca do sieci elektroenergetycznej. 7 156,88 do 30.06.2019
23 IKiOŚ-I-12.2018 11.05.2018 Teresa Bielecka Sporządzenie opisu taksacyjnego lasu. 2 000,00 do 14.05.2018
24 IKiOŚ.24.2018 15.05.2018 BROKELMANN Sp. z o.o., ul. Stawna 6, 56-300 Milicz Dostawa stołów do Targu Rybnego. 39 852,00 do 30.06.2018
25 IKiOŚ.25.2018 15.05.2018 SPIDER TENT Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 89, 42-200 Częstochowa Dostawa namiotów do Targu Rybnego. 23 556,96 do 30.06.2018
26 IKiOŚ.26.2018 15.05.2018 UNIWAG A. Starzyk, ul. Półłanki 31, 30-001 Kraków Dostawa wag handlowych do Targu Rybnego. 8 364,00 do 30.06.2018
27 IKiOŚ.27.2018 22.05.2018 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej remontu Żłobka w Ustce. 52 890,00 do 12.06.2018
28 IKiOŚ.28.2018 17.05.2018 Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Z. Purowski, ul. Widzińska 40, 76-251 Kobylnica Czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka. 11 142,75 do 21.05.2018
29 IKiOŚ.29.2018 24.05.2018 KRĘŻEL Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Przebudowa chodnika - łącznik między ul. Kosynierów, a ul. Sprzymierzeńców w Ustce - zaprojektuj i wybuduj 49 223,00 do 30.06.2018
30 IKiOŚ.30.2018 30.05.2018 Centrum Projektowo - Handlowo - Montażowe "EKOLUX", ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sportowej w Ustce. 63 000,00 do 30.11.2018
31 IKiOŚ.31.2018 21.06.2018 BOX PLAY PL Budownictwo Modułowe D. Jędrzejczak, Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck Budowa obiektu kontenerowego - zaplecze sceny na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce 194 038,00 do 30.09.2018
32 IKiOŚ.32.2018   Wojciech Krasucki, ul. Tuwima 25, 76-270 Ustka Prace konserwacyjne urządzeń YOUNGSPOT wraz z utrzymaniem terenów zielonych na terenie OSIR-u 9 000,00 do 31.12.2018
33 IKiOŚ.33.2018 12.06.2018 Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Ustce 848 000,00 do 30.09.2018
34 IKiOŚ.34.2018 12.06.2018 Ryszard Szyca Rekowo 64D, 77-131 Rekowo Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ustce 1 620 000,00 do 31.10.2018
35 IKiOŚ.35.2018 22.06.2018 Elektrousługi Ziełko Krzysztof Łobocki, ul. Piłsudskiego 5 /8
76-200 Słupsk
Budowa kabla oświetleniowego przy ul. Wiejskiej w Ustce. 5 166,00 do 29.06.2018
36 IKiOŚ.36.2018 21.06.2018 SOLIDBUD D. Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Ustka Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Słowiańskiej 35a w Ustce 18 923,60 do 28.06.2018
37 IKiOŚ.37.2018 09.07.2018 FURGES Sp. z o.o., ul. Kolejowa 33 Kończewo, 76-251 Kobylnica Remont nawierzchni urządzenia sportowego typu Pumptrack na terenie OSiR w Ustce. 7 526,33 do 14.07.2018
 

Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Roma Rosinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:31:52
Czas publikacji: 2018-07-12 10:03:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak