Informacja na temat wydłużenia terminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego” 

 

 

 

Informujemy iż w związku z trwającą procedurą dialogu technicznego poprzedzającą udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego” wydłużyliśmy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym z dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.

W tym terminie do udziału w dialogu technicznym zgłosiły się dwie firmy tj.

GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa

oraz

INTERPARKING POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą przy ul. Koszykowej 59/6, 00-660 Warszawa wraz z partnerem strategicznym Mota-Engil Central Europe S.A.  z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8 W, 30-415 Kraków.

Jednocześnie informujemy, iż wydłużyliśmy termin przeprowadzenia procedury dialogu technicznego do dnia 15 lutego 2018 r. 

 

Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Oskroba
Czas wytworzenia: 2017-12-22 14:20:18
Czas publikacji: 2017-12-22 14:21:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak