Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce prowadzi prace przygotowawcze dla inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Ustka w ramach projektu RPO WP - Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk” 

 

 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce prowadzi prace przygotowawcze dla inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Ustka w ramach projektu RPO WP - Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk”.


W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 j.t.) kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zaradzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Więcej informacji w załącznikach.


 

Załączniki

ZIM Załącznik nr 1 - Mapa wektorowa Miasta Ustka.pdf

Data: 2017-11-08 12:58:20 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

ZIM - informacja ws. udostępniani kanału technologicznego.pdf

Data: 2017-11-08 12:58:20 Rozmiar: 356.74k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Krawczyk
Czas wytworzenia: 2017-11-08 12:54:01
Czas publikacji: 2017-11-08 12:59:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak