Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka na 2017 r. - październik 2017 r. 

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka na 2017 rok

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka zaktualizowana w październiku br.

na 2017 r.

Składowe do naliczenia podstawowej kwoty dotacji.

- zaktualizowana statystyczna liczba dzieci stanowiąca sumę 2/3 liczby dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 roku oraz 1/3 liczby dzieci ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r.  ( z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych)  wynosi 337,33

- wydatki  bieżące zaplanowane na prowadzenie przedszkoli przez gminę pomniejszone o:

  • zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za  wyżywienie,
  • sumę iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na rodzaj danej niepełnosprawności oraz statystycznej liczby tych uczniów                    ( ilość uczniów x stawka według wagi)
  • wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu U. Europejskiej
  • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem oraz statystycznej liczby tych dzieci
  • iloczyn kwoty dla uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz statystycznej liczby tych uczestników
  • programy z art. 90 u ( programy rządowe) podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszonych o liczbę uczniów niepełnosprawnych

Rozdział 80104*                                     3 989 297,96 zł

Rozdział 80146                                                 14 470 zł

Dochody                                                    -  510 000 zł

                                                         3  493 767,96 zł : 337,33 = 10 357,12 zł

 

                                       

 10 357,12 zł x 75 %  (ustalony w GM Ustka wskaźnik  procentowy dotacji dla niepubl. przedszkoli) = 7 767,84 zł

 

 

7 767,84 zł :12 miesięcy =  647,32 miesięcznie na jedno dziecko. I tak podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Mieście Ustka wynosi 647,32 zł

80104* pomniejszony o :

1)     Dotację dla niepublicznych przedszkoli

2)     Środki na inwestycje

3)     Środki dla innych jst. na dzieci z terenu Miasta Ustka w ich przedszkolach

4)     Środki na wczesne wspomaganie dzieci

 
Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szcześniak
Czas wytworzenia: 2017-10-31 14:19:41
Czas publikacji: 2017-11-03 09:35:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak