Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan Miejscowy:

Treść uchwały XL/365/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 26 października 2017 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko:

1. Treść

2. Załącznik graficzny

3. Uzgodnienie zakresu do prognozy - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

4. Uzgodnienie zakresu do prognozy - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Podsumowanie i uzasadnienie

 

Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mokijewska
Czas wytworzenia: 2017-10-30 15:33:03
Czas publikacji: 2017-10-30 15:33:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak