Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "TERENY KOLEJOWE I OKOLICE" wraz z prognozą środowiskową. 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "TERENY KOLEJOWE I OKOLICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Mapa poglądowa terenu objętego ww. projektem planu miejscowego.

PROJEKT PLANU:

1. Treść

2. Rysunek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

1. Treść

2. Rysunek

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej w dniu 10.11.2017r.

Oświadczenie ws. uwag

 

Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mokijewska
Czas wytworzenia: 2017-10-30 13:44:40
Czas publikacji: 2017-12-21 15:28:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak