Samodzielne Stanowisko ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej 

 

 

Inspektor: Eliza Mordal

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 , 76-270 Ustka
pokój: 200, tel. 59 8154327

adres e-mail: emordal@um.ustka.pl
 1. Do podstawowego zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
  • koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta oraz ich nadzorowanie pod względem formalno-prawnym,
  • koordynacja działań jednostek organizacyjnych w zakresie komunikacji społecznej,
  • realizowanie projektów z zakresu komunikacji społecznej skierowanych do mieszkańców,
  • współpraca w zakresie komunikacji społecznej z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami, których celem jest rozwój miasta i społeczneństwa obywatelskiego,
  • współpraca z jednostkami w zakresie diagnozowania i rozwiązywania konfliktów społecznych,
  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z polityką informacyjną Burmistrza i Rady Miasta, w tym: przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych, przygotowywanie prezentacji i innych materiałów dotyczących pracy samorządu,
  • przygotowywanie materiałów z pracy Burmistrza, Rady i Urzędu dla prasy, radia i telewizji oraz innych mediów,
  • dbanie o właściwy wizerunek Miasta, władz samorządowych i administracji w kraju i zagranicą,
  • współorganizowanie obchodów, rocznic, uroczystości i świąt państwowych,
  • organizowanie wizyt osobistości życia publicznego wraz z obsługą tych wizyt,
  • prowadzenie kalendarium rocznic i wydarzeń związanych z życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców.
 2. Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej przy znakowaniu spraw używa symbolu „DKS".
 

Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2017-10-12 13:45:14
Czas publikacji: 2018-03-26 08:37:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak