Zarządzenie Nr 0050.SOA.217.2017 w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.SOA.42.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka 

 

 

Z.SOA.217.2017 z dn. 11.10.2017 r. - zm. Z.0050.SOA.42.2016 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego UM Ustka

Z.SOA.217.2017 z dn. 11.10.2017 r. - Zał. nr 1 - Struktura Organizacyjna Urzędu

Z.SOA.217.2017 z dn. 11.10.2017 r. - Zał. nr 2 - Podział zadań

 

Liczba odwiedzin : 224
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2017-10-11 13:35:54
Czas publikacji: 2017-10-11 13:35:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak