Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan miejscowy:

Treść uchwały Nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 28 września 2017 roku

 

Prodnoza oddzialywania na środowisko:

1. Treść

2. Załacznik graficzny

3. Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 

Podsumowanie i uzasadnienie

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-04 12:03:12
Czas publikacji: 2017-10-04 12:03:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak