Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn."Nowa Ustka 2" 

 

 

Obwieszczenie
Obwieszczenie sprostowanie

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO
1. Treść
2. Rysunek

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA
1. Treść
2. Załącznik graficzny nr 1
3. Mapa prognozy
4. Uzgodnienie RDOŚ
5. Uzgodnienie PPIS
6. Uprawnienia w zakresie ochrony krajobrazu

 Protokół
Rozpatrzenie uwag

 

Załączniki

NOWA USTAKA 2.pdf

Data: 2017-08-09 14:18:22 Rozmiar: 909.39k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mieczysława Sawczuk
Czas wytworzenia: 2017-08-09 14:14:28
Czas publikacji: 2017-10-20 13:59:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak