Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" 

 

 

Obwieszczenie
Obwieszczenie sprostowanie

PROJEKT PLANU:
1. Treść
2. Rysunek

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA:
1. Treść
2. Załącznik graficzny
3. Uzgodnienie zakresu do prognozy - RDOŚ
4. Uzgodnienie zakresu do prognozy - PPIS

Protokół z dyskusji publicznej

Rozpatrzenie uwag

 

Załączniki

Centrum 3A.pdf

Data: 2017-08-08 14:20:29 Rozmiar: 913.23k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mieczysława Sawczuk
Czas wytworzenia: 2017-08-08 14:17:51
Czas publikacji: 2017-10-13 13:20:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak