Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan Miejscowy:

  1. Treść uchwały Nr XXXVI/330/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 29 czerwca 2017 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko:

  1. Treść
  2. Załącznik kartograficzny
  3. Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

PODSUMOWANIE I UZASDANIENIE

 

Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-07-05 09:09:02
Czas publikacji: 2017-07-05 09:09:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak