Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą środowiskową 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą środowiskową

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO:

1. Treść

2. Rysunek

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA:

1. Treść

2. Załącznik graficzny

3. Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (PPIS)

Protokół z dyskusji publicznej

4. Oświadczenie o braku uwag

 

Liczba odwiedzin : 301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Szołtysik
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mokijewska
Czas wytworzenia: 2017-06-14 11:04:37
Czas publikacji: 2017-08-17 15:37:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak