Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Mapa poglądowa z granicami opracowywanego planu

PROJEKT PLANU:

1. Treść

2. Rysunek:

a) część nr 1

b) część nr 2

PROGNOZA ŚRODOWISKOW:

1. Treść

2. Załącznik graficzny

3. Uzgodnienie zakresu do prognozy - RDOŚ

4. Uzgodnienie zakresu do porgnozy - PPIS

Protokół z debaty publicznej

 

Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-05-18 08:15:53
Czas publikacji: 2017-06-08 14:25:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak