Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Łacha A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Łacha A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Mapa poglądowa z granicami opracowania planu.

 PROJEKT PLANU:

1. Treść projektu planu

2. Rysunek projektu planu

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA:

1. Treść prognozy

2. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

3. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Protokół z debaty publicznej

Rozpatrzenie uwag

 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-05-10 08:05:55
Czas publikacji: 2017-07-13 11:36:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak