Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Mapa poglądowa z granicami opracowania planu.

 PROJEKT PLANU:

1. Treść projektu planu

2. Rysunek projektu planu

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA:

1. Treść prognozy

2. Rysunek prognozy

3. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

4. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Protokół z debaty publicznej
Oświadczenie o braku uwag złożonych do projektu planu

 

Liczba odwiedzin : 133
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-05-10 07:55:53
Czas publikacji: 2017-07-06 07:42:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak