OPINIOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022 

 

 

RAPORT

W dniach 28.02.2017 r. - 14.03.2017 r. przeprowadzone zostało opiniowanie projektu dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022” przez organy wskazane w art.  17, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Poniżej prezentujemy tabelę, przedstawiającą uwagi powyższych organów dot. projektu GPR oraz odniesienie do tych uwag. W powyższym terminie podjęta została również decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny strategicznej oddziaływania projektów GPR na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo w dniu 29 marca 2017 r. otrzymano uwagę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dot. braku w projekcie dokumentu GPR, tabeli przedstawiającej indykatywne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania. Uwagę uwzględniono, czego odpowiedzią są dwie dodatkowe tabele w Programie – tabela nr 22 oraz nr 23.
 
 

Załączniki

OPINIOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022.pdf

Data: 2017-04-06 11:41:59 Rozmiar: 405.4k Format: .pdf Pobierz

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022.pdf

Data: 2017-04-06 11:42:09 Rozmiar: 4.57M Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIIK NR 4 DO GPR.pdf

Data: 2017-04-06 11:42:15 Rozmiar: 2.08M Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GPR.pdf

Data: 2017-04-06 11:42:21 Rozmiar: 4.32M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Oskroba
Czas wytworzenia: 2017-04-06 11:39:59
Czas publikacji: 2017-04-06 11:44:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak