Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Mapa poglądowa z terenem objętym ww. planem miejscowym

PROJEKT planu:

1. Treść projektu planu

2. Rysunek projektu planu

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA:

1. Treść prognozy

2. Mapa prognozy

3. Uzgodnienie PPIS w Słupsku i RDOŚ w Gdańsku

Protokół z debaty z dnia 03.04.2017r.

Rozpatrzenie uwag

 

Liczba odwiedzin : 209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-03-23 09:45:23
Czas publikacji: 2017-06-09 11:30:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak