Zakończenie konsultacji - rewitalizacja 

 

 

 
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 24 lutego 2017 r. zakończył się 30 dniowy proces konsultacji społecznych, dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

Poniżej, jako załączniki prezentujemy Państwu:

a) protokół z konsultacji społecznych wraz ze zbiorczym formularzem konsultacyjnym, w którym zostały przedstawione wszystkie uwagi wniesione podczas konsultacji społecznych w formie papierowej, elektronicznej i ustnej,

b) protokół ze spotkania w dniu 15 lutego 2017 r. przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych, 
c) jednolity tekst projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 po konsultacjach,
d) Załącznik graficzny nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022,
e) Załącznik graficzny nr 5 do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

Kolejnym krokiem podjętym przez Gminę Miasto Ustka, będzie wystąpienie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu ww. dokumentu do właściwych organów, wymienionych w art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
 

Załączniki

Załacznik graficzny nr 4 do projektu GPR.pdf

Data: 2017-02-28 13:18:15 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

Protokół z konsultacji z formularzem zbiorczym-27.02.2017.pdf

Data: 2017-03-02 11:12:14 Rozmiar: 514.76k Format: .pdf Pobierz

Protokół ze spotkania w dniu 15-tego lutego 2017 r.pdf

Data: 2017-03-02 11:12:21 Rozmiar: 253.86k Format: .pdf Pobierz

Załącznik graficzny nr 5 do projektu GPR.pdf

Data: 2017-03-03 07:54:53 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

Jednolity tekst GPR-projekt luty 2017 r.pdf

Data: 2017-03-16 08:35:31 Rozmiar: 4.37M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Oskroba
Czas wytworzenia: 2017-02-28 13:08:09
Czas publikacji: 2017-03-16 08:35:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak