Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Mapa poglądowa z granicami opracowania MPZP CENTRUM 4B

Projekt planu miejscwego:

1. Treść

2. Rysunek

Prognoza środowiskowa

Protokół z dyskusji publicznej

Rozpatrzenie uwag

 

Liczba odwiedzin : 395
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2017-01-10 08:38:05
Czas publikacji: 2017-04-05 12:12:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak