Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka na 2017 rok 

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Ustka

na 2017 r.

Składowe do naliczenia podstawowej kwoty dotacji:

- liczba uczniów według stanu na 30 września 2016 roku ( z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych)  332

- wydatki  bieżące zaplanowane na prowadzenie przedszkoli przez gminę pomniejszone o:

  • zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za  wyżywienie,
  • sumę iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na rodzaj danej niepełnosprawności oraz statystycznej liczby tych uczniów ( ilość uczniów x stawka według wagi)
  • wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu U. Europejskiej
  • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem oraz statystycznej liczby tych dzieci
  • iloczyn kwoty dla uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz statystycznej liczby tych uczestników
  • programy z art. 90 u( programy rządowe) podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszonych o liczbę uczniów niepełnosprawnych

 

Rozdział 80104*                   3 997 440 zł

Rozdział 80146                         14 470 zł

Dochody                            -  510 000 zł

                                                 3  501 910 zł : 332 = 10 547,92 zł

 

                                       

 10 547,92 zł x 75 %  (ustalony w GMUstka wskaźnik  procentowy dotacji dla niepubl. przedszkoli) = 7 910,94 zł

 

 

7 910,94 zł :12 miesięcy =  659,24  zł miesięcznie na jedno dziecko

 

 *80104 pomniejszony o:

 1) dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

 2) środki inwestycyjne

 3) środki dla innych jst na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Ustka, uczęszczające do ich przedszkoli.

                                                                                           

 

Liczba odwiedzin : 245
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szcześniak
Czas wytworzenia: 2017-01-02 16:00:13
Czas publikacji: 2017-01-03 09:24:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak