Zarząd Województwa Pomorskiego uprzejmie informuje, że podjął uchwałę nr 1333/198/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.  

 
 

Treść uchwały nr 1333/198/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim.

 

Załącznikiem nr 1 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017.

Załącznik nr 1

Załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest formularz zgłaszania uwag i wniosków do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 2 (wersja edytowalna)

 

Termin konsultacji upływa 9 stycznia 2017 r.

 

Poniżej link do ogłoszenia w sprawie konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

http://bip.pomorskie.eu/a,56504,ogloszenie-53.html

 
Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Rusiecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rusiecka
Czas wytworzenia: 2016-12-30 12:02:46
Czas publikacji: 2016-12-30 12:27:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak