INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAŁATWIENIA SPRAWY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PLATFORMIE EPUAP  

 

 

Urząd Miasta Ustka przyjmuje również formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Informacja o ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.  Konto można założyć rejestrując się na stronie:  http://epuap.gov.pl
Wypełniony formularz w celach weryfikacji musi zostać podpisany płatnym podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym profilem zaufanym, np. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
Informację o sposobie uzyskania bezpłatnego profilu zaufanego można usyskać na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

Po zalogowaniu na własne konto na platformie EPUAP niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Urząd Miasta Ustka na platformie ePUAP - instrukcja ePUAP.
2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia dokumentu on-line. 
    Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP. 
3. Wysłanie formularza opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miasta Ustka.

 

 

* Liczba formularzy udostępnianych przez Urząd Miasta Ustka na platformie ePUAP jest sukcesywnie uzupełniana.

 

 

Liczba odwiedzin : 767
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2013-05-29 09:55:14
Czas publikacji: 2016-03-29 11:52:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak