Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka i Wójta Gminy Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. "BOROWINY" w granicach administacyjnych miasta Ustka i Gminy Ustka 

 

  

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka i Wójta Gminy Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. "BOROWINY" w granicach administacyjnych miasta Ustka i Gminy Ustka

Rysunek Projektu Planu - Arkusz 1

Rysunek Projektu Planu - Arkusz 2

Treść Projektu Planu

Prognoza Środowiskowa

Rozpatrzenie uwag

 

Liczba odwiedzin : 198
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Mokijewska
Czas wytworzenia: 2013-05-15 08:38:14
Czas publikacji: 2013-05-15 08:38:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak