Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko reralizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej morskiej farmy wiatrowej z Krajowym Systemem Elektroenrgetycznym 

 

  

Treść Obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 205
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Kurowski
Czas wytworzenia: 2013-04-29 14:22:46
Czas publikacji: 2013-04-29 14:22:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak