Biuro Rady Miasta 

 

 

Inspektor: Ewa Fliszkiewicz-Brola

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 , 76-270 Ustka
pokój: 205 , tel. 59 8154306

adres e-mail: rada.miasta@um.ustka.pl
 1. Do podstawowego zakresu działania Biura Rady Miasta należy w szczególności:
  • obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i jej komisji,
  • gromadzenie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,
  • protokołowanie posiedzeń Rady oraz posiedzeń komisji,
  • przyjmowanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych w okresie międzysesyjnym oraz przekazywanie ich Burmistrzowi,
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady i przechowywanie ich wraz z protokołami sesji,
  • prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego oraz ich publikacja,
  • prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady, wyborami uzupełniającymi oraz referendami, w tym gminnymi.
 2. Pracownik zatrudniony na stanowisku Biuro Rady Miasta przy znakowaniu spraw używa symbolu „BR".
 

Liczba odwiedzin : 784
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Eliza Mordal
Czas wytworzenia: 2013-02-25 14:16:19
Czas publikacji: 2018-01-09 08:33:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak