Wydział Promocji 

 

 

Naczelnik Wydziału - Włodzimierz Wolski

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 207 , tel. 59 8154384

adres e-mail: wwolski@um.ustka.pl

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Promocji należy:

 1. sprawy związane z promocją miasta:
  a)przygotowywanie strategii promocji Miasta,
  b)projektowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć dotyczących promocji Miasta,
  c)przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta sprawozdań i analiz,
  d)przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących miasto Ustkę
  w kraju i poza jego granicami,
  e)projektowanie i nadzór nad wydawaniem wydawnictw,
  f)projektowanie i przygotowywanie, materiałów informacyjno-promocyjnych na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta,
  g)przygotowywanie, we współpracy z Rzecznikiem Prasowym, spotkań Burmistrza
  i Radnych Rady Miejskiej z mieszkańcami,
  h)prowadzenie spraw związanych z kontaktami miasta z zagranicą,
  i)prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną Burmistrza i Rady Miejskiej, w przypadku nieobecności Rzecznika Prasowego,
  j)gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji,
  k) planowanie i wykonywanie budżetu miasta w częściach przeznaczonych na realizację zadań wydziałów.

    2.  Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "PR".

 

Liczba odwiedzin : 3051
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Włodzimierz Wolski
Czas wytworzenia: 2007-11-05 12:44:00
Czas publikacji: 2018-03-28 11:02:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak