Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 


Procedury i wnioski

 

I - Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Procedura: SOKS-1

Wniosek:   SOKS-1 (pdf) SOKS-1 (doc)

 

II - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Procedura: SOKS-2 (pdf)

Wnioski:     SOKS-2 (pdf),   SOKS-2 (doc)

                 SOKS-2a (pdf) SOKS-2a (doc)

                 SOKS-2b (pdf),  SOKS-2b (doc)

 

 III - Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 Procedura: SOKS-3 (pdf)

 Wniosek: SOKS-3 (pdf)   SOKS-3 (doc)

 

IV - Zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Procedura:  SOKS-4 (pdf)

Wniosek:  SOKS-4 (pdf)   SOKS-4 (doc)

 

V - Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Procedura:  SOKS-5 (pdf)

Wniosek:  SOKS-5 (pdf)   SOKS-5 (doc)

 

VI - Przyznanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu


 
Procedura: SOKS-6 (pdf)

Wniosek: SOKS-6 (pdf)   SOKS-6 (doc)

 

VII - Rozliczenie dotacji przyznanej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu


 
Procedura:  SOKS-7 (pdf)

Wniosek:  SOKS-7 (pdf)    SOKS-7 (doc)

 

VIII - Przyznanie pomocy materialnej dla studentów w formie stypendium Burmistrza Miasta Ustka 


 
Procedura:  SOKS-8 (pdf)

Wniosek:  SOKS-8 (pdf)    SOKS-8 (doc)

IX - Przyznanie pomocy materialnej dla ucznia dziennej szkoły średniej w  formie stypendium Burmistrza Miasta Ustka za wyniki w nauce

Procedura:  SOKS-9 (pdf)

Wniosek:  SOKS-9 (pdf)    SOKS-9 (doc)

X - Stypendium  Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie kultury

Procedura:  SOKS-10 (134 KB)

Wniosek:  SOKS-10 (133.7 KB)  SOKS-10 (40 KB)

XI - Stypendium sportowe Burmistrza Miasta Ustka dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawopdnictwie sportowym

Procedura: SOKS-11 (pdf)

Wniosek: SOKS-11 (pdf)   SOKS-11 (doc) 

XII - Nagroda Burmistrza Miasta Ustka za osiągnięcia w nauce

Procedura: SOKS-12 (pdf)

Wniosek: SOKS-12 (pdf)   SOKS-12 (doc)

XIII - Nagroda Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie sportu dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerów i działaczy sportowych

Procedura: SOKS-13 (pdf) 

Wniosek dla zawodników: SOKS-13 (pdf)   SOKS-13 (doc)

Wniosek dla trenerów i działaczy sportowych: SOKS-13A (pdf)   SOKS-13A (doc)

 XV - Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Miasta Ustka 

Procedura:  SOKS-15 (pdf)

Wniosek:  SOKS-15 (pdf)    SOKS-15 a (doc)             SOKS-15 b (doc)

 XVI - Udzielenie  dotacji organizacji pozarządowej, podmiotowi o którym  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację  zadania publicznego

Procedura:  SOKS-16

Wniosek:  SOKS-16 (doc.)    SOKS-16 (pdf)

XVII - Rozliczenie dotacji przyznanej organizacji pozarządowej, podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura:  SOKS-17

Wniosek:  SOKS-17 (doc.)    SOKS-17 (pdf)

 

XVIII - Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Procedura: SOKS-18

Wniosek: SOKS-18    SOKS-18 

             SOKS-18a   SOKS-18a

             SOKS-18b   SOKS-18b

             SOKS-18c   SOKS-18c

             SOKS-18d   SOKS-18d

 

Liczba odwiedzin : 1759
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:28:13
Czas publikacji: 2017-10-31 14:40:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak