Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 

 


Procedury i wnioski
I - wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek GP-1
II - wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki 
Wniosek GP-2

III - wydanie zaświadczenia 
Wniosek GP-3

 

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:26:05
Czas publikacji: 2017-05-17 10:50:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak