Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 


Procedury i wnioski

I - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek IKiOŚ-1

II - Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek IKiOŚ-2 w formacie PDF
Wniosek IKiOŚ-2 w formacie ODT

 

III - Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy niebezpiecznej

 

 

Liczba odwiedzin : 1269
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wardzińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:26:00
Czas publikacji: 2018-05-17 13:40:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak