Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych 

 

 


Procedury i wnioski:
I - dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Wniosek SOA-1
II - działalność gospodarcza
Wniosek CEIDG-1
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

III - licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
Wniosek SOA-3
IV - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek SOA-4
V - zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wniosek SOA-5
VI - wydawanie zaświadczeń
VII - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Wniosek SOA-7 (60.1 KB) 

Winiosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Liczba odwiedzin : 1346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Monika Lewandowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:24:29
Czas publikacji: 2018-04-30 09:44:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak