Wydział Finansowy 

 
 

Opłata uzdrowiskowa
  Druk informacji w sprawie opłaty uzdrowiskowej dla podmiotów

  Druk informacji w sprawie opłaty uzdrowiskowej dla osób fizycznych
  Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania celem poboru opłaty uzdrowiskowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości.
   Zaświadczenie o niezaleganiu

 

Procedury i wnioski
  II - wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki
       Wniosek FN-2
  III - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podatników prowadzących działalność gospodarczą
  IV - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej


Druki podatkowe

Uwaga! Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości należy sporządzać tylko na załączonych drukach.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018, poz. 1445 ze zm.):
- termin składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, ustalony jest do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego;
- obliczony w deklaracjach podatek należy wpłacać (bez wezwania) w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Załączniki:
   ZN-1/A Dane o nieruchomościach

   ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości


 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1


DR-1 Deklaracja na podatek rolny

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 


DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki:
   ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych
   ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

 


 

 
Liczba odwiedzin : 3133
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukaszewicz
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:24:00
Czas publikacji: 2019-01-11 10:16:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak