Rejestr planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka 

 
 

 

REJESTR UCHWALONYCH I OPUBLIKOWANYCH
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA USTKI

 

Lp. Nazwa
MPZP
Uchwała R.M.
w Ustce
w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
MPZP w Ustce
Uchwała R.M.
w Ustce
w sprawie
uchwalenia
ustaleń MPZP
w Ustce
Nr Dziennika
Urzędowego
woj. Pom.
( słupskiego)
publikującego
uchwałę
Wejście
w życie MPZP
1 Łacha

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr VIII/49/96 z dnia 03.10.1996r.

Uchwała Nr IV/26/98
z dnia 30.04.1998r.

Plan w części zmieniono uchwałami z poz. 17 i 46.

Dz.Urz.Nr 20 poz.85 z dnia 09.09.1998r.

23.09.1998r.

 

2 Tuczarnia

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr IV/25/97 z dnia 22.05.1997r. Uchwała Nr V/76/98
z dnia 09.06.1998r.
Dz.Urz.Nr 19 poz.83 z dnia 21.08.1998r. 04.09.1998r.
3 Polna Zabudowa Jednorodzinna

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr X/66/99 z dnia 31.08.1999r. Uchwała Nr IV/16/2000
z dnia 27.04.2000r.

W całości plan zmieniono uchwałą
z poz. 39

Dz.Urz.Nr 75 poz.457 z dnia 04.08.2000r.

18.08.2000r.

4 Westerplatte

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr II/12/98 z dnia 26.02.1998r.

Uchwała Nr II/9/99
z dnia 25.02.1999r.

Plan w części zmieniono uchwałą 
z poz. 43

Dz.Urz.Nr 46 poz.186 z dnia 18.05.1999r. 01.06.1999r.
5 Zubrzyckiego i okolice

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr IV/26/97 z dnia 22.05.1997r.

Uchwała Nr XII/79/99
z dnia 28.10.1999r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 31

Dz.Urz.Nr 136 poz.1152 z dnia 20.12.1999r. 03.01.2000r.
6 Os. Kwiatowe i okolice

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr IV/24/97 z dnia 22.05.1997r. Uchwała Nr VI/32/2001
z dnia 28.06.2001r.
Dz.Urz.Nr 72 poz. 875 z dnia 10.09.2001r. 24.09.2001r.
7 Darłowska i okolice

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr IV/27/97 z dnia 22.05.1997r.

Uchwała Nr XII/78/99
z dnia 28.10.1999r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 29, 30 i 33

Dz.Urz.Nr 136 poz. 1151 z dnia 20.12.1999r. 03.01.2000r.
8 Promenada

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr VIII/50/96 z dnia 03.10.1996r.

Uchwała Nr VI/30/2001
z dnia 28.06.2001r.

Plan w całości zmieniono uchwałą
z poz. 40

Dz.Urz.Nr 72 poz. 874 z dnia 10.09.2001r. 24.09.2001r.
9 Grunwaldzka

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr VII/30/2000 z dnia 27.07.2000 r.

Uchwała Nr III/12/2001
z dnia 29.03.2001r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 24 i 45

Dz.Urz.Nr 48 poz. 541 z dnia 12.06.2001r. 26.06.2001r.
10 Centrum 1

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XII/80/99 z dnia 08.10.1999 r.

Uchwała Nr XXI/182/2004
z dnia 26.05.2004r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 42 i 47

Dz.Urz.Nr 91 poz. 1649 z dnia 29.07.2004r. 13.08.2004r.
11

Centrum 2

Zał. 1 - PLAN MIEJSCOWY

Zał. 2 - PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XII/71/2000 z dnia 21.12.2000r.

Uchwała Nr XII/103/2003
z dnia 25.09.2003r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 37

Dz.Urz.Nr 2 poz. 6 z dnia 07.01.2004r. 21.01.2004r.
12 Przy Granicy

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XII/73/2000 z dnia 21.12.2000r. Uchwała Nr XI/85/2003
z dnia 28.08.2003r.
Dz.Urz Nr 135 poz.2401 z dnia 04.11.2003r. 19.11.2003r.
13 Ogrodowa

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr VII/43/2001 z dnia 26.07.2001r.

Uchwała Nr VI/35/2002
z dnia 27.06.2002r.

Plan w całości zmieniono uchwałą
z poz. 41

Dz. Urz. Nr 56 poz. 1333 z dnia 23.08.2002r 07.09.2002r.
14 Zabudowa jednorodzinna Jaśminowa - Kwiatowa

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr X/51/2000 z dnia 26.10.2000r. Uchwała Nr XI/68/2001
z dnia 29.11.2001r.
Dz.Urz.Nr 13 poz. 259 z dnia 28.02.2002r. 15.03.2002r.
Uwaga: Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2016r. (Sygn. akt II SA/Gd 615/15) stwierdzono w części nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego wyminionego pod poz. 14
15 Zabudowa sakralna Darłowska -Kwiatowa

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr X/50/2000 z dnia 26.10.2000r. Uchwała Nr XI/67/2001
z dnia 29.11.2003r.
Dz.Urz.Nr 13 poz. 258 z dnia 28.02.2002r. 15.03.2002r.
16

Ustka Rozwojowa

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku

Uchwała Nr VIII/61/2007
z dnia 31.05.2007r.

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 36, 39 i 49

Dz.Urz.Nr 147 poz. 2765 z dnia 26.10.2007r. 26.11.2007r.
17 „Nowa Łacha”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr IX/52/2002 z dnia 26.09.2002r.Nr V/32/2003 z dnia 30.01.2003r. Uchwała Nr XXI/177/2004
z dnia 26.05.2004r.
Dz.Urz.Nr 91 poz. 1650 z dnia 29.07.2004r 28.08.2004r.
18 „Westerplatte 2”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 30.01.2003r. Nr VII/49/2003 z dnia 27.03.2003 r. Uchwała Nr XXI/178/2004
z dnia 26.05.2004r.
Dz.Urz.Nr 91 poz. 1651 z dnia 29.07.2004 r 28.08.2004r.
19 „Centrum 3”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr V/30/2003 z dnia 30.01.2003r.

Uchwała Nr XXIII/204/2004
z dnia 26.08.2004r.

Plan w całości zmieniono uchwałą
z poz. 32 i 44

Dz.Urz.Nr 130 poz. 2282 z dnia 27.10.2004r. 27.11.2004r.
20 "Wczasowa"

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała V/29/2003 RM w Ustce z dnia 30.01.2003r. Uchwała XXX/242/2005 RM w Ustce z dnia 24.02.2005r. Dz.Urz.Nr 35, poz. 693 z dnia 14.04.2005r. 14.05.2005r.
*UWAGA: Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.04.2011r. (Sygn. akt II OSK 124/11) stwierdzono nieważność Uchwały w przedmiocie planu "Wczasowa"
21 „Darłowska 2”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XIV/120/2003 z dnia 27.11.2003r. Uchwała nr XXXI/249/2005
z dnia 31.03.2005r.
Dz. Urz. Nr 64, poz. 1198 z dnia 30.06.2005r. 31.07.2005r.
22

„Uroczysko”

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XVIII/154/2004z dnia 26.02.2004r. Uchwała XXIX/243/2012
z dnia 29.11.2012r. 
Dz. Urz. z dnia 18.01.2013r. poz. 376 18.02.2013r.
23 „Tereny Portu” Uchwała Nr XIII/110/2011 z dnia 29.09.2011r.
ze zmianą Nr XI/104/2015 z dnia 30.09.2015r.
- - W trakcie procedowania
24 „Grunwaldzka Bis”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XXV/209/2004 z dnia 30.09.2004r. Uchwała Nr XLI/344/2006
z dnia 23.02.2006
Dz.Urz. Nr 62, poz.1284 z dnia 12.06.2006 13.07.2006r.
25 „Centrum 4”

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XXV/211/2004 z dnia 30.09.2004r.

Uchwała Nr XLVIII/394/2006
z dnia 28.09.2006

Plan w części zmieniono uchwałą
z poz. 35, 48 i 51

Dz.Urz. Nr 25, poz.546 z dnia 01.02.2007r. 04.03.2007r.
26

"Nowa Ustka 1"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXVI/215/2004 z dnia 28.10.2004r. Uchwała Nr IX/75/2007
z dnia 28.06.2007
Dz.Urz. Nr 137, poz.2525 z dnia 14.09.2007 15.10.2007r.
27

"Nowa Ustka 2"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/127/2011 z dnia 27.10.2011r. uchwała Nr
XLIII/376/2017
z dnia 28.12.2017r.
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 570 z dnia 15.02.2017. 02.03.2018r.
28

"Kwiatowa C"

PLAN MIEJSCOWY
Uchwała Nr XXXVIII/320/2005 z dnia 1.12.2005r. Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 26.04.2007r. Dz.Urz. Nr 127, poz.2272 z dnia 09.08.2007r.

 -

*UWAGA: Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22.12.2008 r. (Sygn. akt II SA/Gd 559/07) stwierdzono nieważność Uchwały w przedmiocie planu pn. "Kwiatowa C"
29

"Kościelniaka i okolice"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIII/112/2011r. z dnia 29.09.2011r. Uchwała Nr XVI/181/2016 z dnia 25.02.2016r. Dz. Urz. poz. 1329 z dnia 01.04.2016r. 16.04.2016r.
30

"Darłowska Bis"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr VIII/62/2007 z dnia 31.05.2007r. Uchwała Nr XXXI/239/2009
z dnia 26.02.2009r.
Dz.Urz. Nr 76, poz.1526 z dnia 09.06.2009 10.07.2009r.
31

"Zubrzyckiego Bis"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr VIII/63/2007 z 31.05.2007r.

zmiana:
XIII/115/2011 z dnia 29.09.2011r.

Uchwała Nr XXXIII/271/2009
z 30.04.2009r.

zmiana:
Uchwała Nr XXVII/221/2012
z 27.09.2012r. 

 

tekst jednolity:

uchwała Nr XXXVIII/324/2013
z 26.09.2013r.

Dz.Urz. Nr 101, poz. 2010 z dnia 04.08.2009r.
zmiana:
Dz. Urz. z dnia 7.11.2012r. poz. 3504

 

 

tekst jednolity:

Dz.Urz. poz. 3986 z dnia 19.11.2013r.

4.09.2009r.

zmiana:
22.11.2012r.

 

 

19.11.2013r.

32

"Centrum 3 Bis"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXI/164/2008 z 26.06.2008r.

Uchwała Nr XLIX/415/2010
z 29.07.2010r.
Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 121,poz.2328
z 01.10.2010r.
31.10.2010r.
33

"11 Listopada"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXXIII/268/2009 z dnia 30.04.2009r.

Uchwała Nr VI/58/2011
z dnia 31.03.2011r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 64,poz.1432 z 30.05.2011r. 30.06.2011r.
34

"Borowiny"

PLAN MIEJSCOWY:

arkusz 1

arkusz 2 

Uchwała Nr XIX/151/2008 z dnia 29.04.2008r.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2009 z dnia 24.09.2009r.

Uchwała Nr XLIX/422/2014
z dnia 31.07.2014r.


 Dz.Urz.Woj.Pom. poz.2816 z 19.08.2014r. 

 

19.09.2014r.

35

"Centrum 4A"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XLV/391/2010 z dnia 29.04.2010r. Uchwała Nr XVIII/175/2012
z dnia 01.03.2012r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz.1318 z 10.04.2012r. 11.05.2012r.
36

"Ustka Rozwojowa A"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XLV/392/2010 z dnia 29.04.2010r. Uchwała Nr XV/137/2011
z dnia 30.11.2011r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz.318 z 25.01.2012r. 25.02.2012r.
37

"Centrum 2A"

PLAN MIEJSCOWY  

Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 31.03.2011r.
Uchwała Nr XIII/114/2011 z dnia 29.09.2011r.
uchwała Nr XXXVIII/325/2013
z 26.09.2013r. Dz.Urz.Woj.Pom. poz.97 z 09.01.2014r.  24.01.2014r.
38

"Wczasowa i Okolice"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr VII/67/2011 z dnia 28.04.2011r.
Uchwała Nr XIII/113/2011 z dnia 29.09.2011r.
uchwała Nr XLI/357/2013
z 30.12.2013r.Dz.Urz.Woj.Pom. poz 320 z 30.01.2014r. 14.02.2014r.
39

"Ustka Rozwojowa B"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/126/2011 z dnia 27.10.2011r.

uchwała Nr XLV/391/2014
z 27.03.2014r. 

Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1552 z 16.04.2014r. 01.05.2014r.
40

"Promenada Nadmorska Bis"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXII/200/2012 z dnia 31.05.2012r. uchwała Nr XXXIX/357/2017
z dnia 28.09.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 3565 z 17.10.2017r. 01.11.2017r.
41

"Tereny Kolejowe i Okolice"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXIV/210/2012 z dnia 28.06.2012r. uchwała nr XLIII/377/2017
z dnia 28.12.2017r.
Dz. Urz. Woj. Pom. poz 574
z 15.02.2018r.
02.03.2018r.
42

"Centrum 1A"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XXXIV/295/2013
z dnia 25.04.2013r.

uchwała Nr V/32/2015
z dnia 26.02.2015r.

Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 871 z 18.03.2015r.

02.04.2015r.

 

43 

"Westerplatte A"

PLAN MIEJSCOWY

 Uchwała Nr XLII/370/2014
z dnia 30.01.2014r. 
uchwała Nr VIII/74/2015
z dnia 28.05.2015r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1910 z 18.06.2015r. 03.07.2015r.
44

"Centrum 3A"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XLVI/400/2014
z dnia 24.04.2014r.

uchwała Nr XL/365/2017
z dnia 26.10.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4126
z 01.12.2017r.
15.12.2017r.
45

"Grunwaldzka A"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr VI/46/2015
z dnia 26.03.2015r.

uchwała Nr XXVI/248/2016
z dnia 27.10.2016r
.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 3809 z 18.11.2016r. 03.12.2016r.
46 "Łacha A"
PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/150/2015 z dnia 29.12.2015r.

uchwała Nr
XXXVII/345/2017
z dnia 27.07.2017r.

Dz.Urz.Woj. Pom. poz. 3038 z 22.08.2017r. 06.09.2017r.
47 "Centrum 1B"
PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/151/2015 z dnia 29.12.2015r.

uchwała Nr XXXVII/347/2017
z dnia 27.07.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 3030 z 21.08.2017r. 05.09.2017r.
48 "Centrum 4C"
PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/152/2015 z dnia 29.12.2015r.

uchwała Nr XXXVI/330/2017
z dnia 29.06.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 2750 z 24.07.2017r. 08.08.2017r.
49

"Ustka Rozwojowa C"

PLAN MIEJSCOWY

Uchwała Nr XIV/153/2015 z dnia 29.12.2015r.

uchwała Nr XXXVI/286/2017
z dnia 23.02.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1011 z 23.03.2017r. 07.04.2017r.
50 "Uroczysko A"

Uchwała Nr XIV/149/2015 z dnia 29.12.2015r.

- -

odstąpiono od realizacji planu: uchwała Nr XXXIX/355/2017
z dnia 28.09.2017r.

51 "Centrum 4B"
PLAN MIEJSCOWY

uchwała Nr X/95/2015
z dnia 30.07.2015r.

uchwała Nr XXXVI/329/2017
z dnia 29.06.2017r.
Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 2749 z 24.07.2017r. 08.08.2017r.
52. "Nowa Ustka 1A"

uchwała Nr XXXIX/356/2017
z dnia 28.09.2017r.

- - W trakcie procedowania.
53. "CENTRUM 4D"

uchwała Nr XLI/367/2017
z dnia 30.11.2017r.

- - W trakcie procedowania. Zmiana planu wymienionego pod poz. 25.
54. "SPICHLERZ"

uchwała Nr XLIX/444/2018
z dnia 28.06.2018r.

- -

W trakcie procedowania.

Zmiana planu wymienionego pod poz. 17

55. "Darłowska Południe" uchwała III/22/201r
z dnia 20.12.2018r.
- - W trakcie procedowania. Zmiana planu wymienionego pod poz. 2 i 21.
56. "Westerplatte - kanał portowy" uchwała Nr III/23/2018 z dnia 20.12.2018r. - - W trakcie procedowania. Zmiana planu wymienionego pod poz. 18.
57. "Kościelniaka i okolice" uchwała Nr III/24/2018 z dnia 20.12.2018r. - - W trakcie procedowania Zmiana planu wymienionego pod poz. 29.
58. "Ustka Rozwojowa B" uchwała Nr III/25/2018 z dnia 20.12.2018r. - - W trakcie procedowania Zmiana planu wymienionego pod poz. 39.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka:
Uchwała nr XXX/266/2012 z dnia 28.12.2012r.

 
Liczba odwiedzin : 13464
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2005-05-11 11:42:34
Czas publikacji: 2019-03-12 11:50:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak