Rejestr wyborców 

 


 


Rejestr wyborców

- znajduje się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, pokój 102 w siedzibie Urzędu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, tel. 59 8154308,
- informacje znajdujące się w rejestrze udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) - wyłącznie na pisemny umotywowany wniosek.

 

 

Liczba odwiedzin : 578
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-08-01 11:51:34
Czas publikacji: 2003-08-01 11:51:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak