Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 

 


Naczelnik Wydziału : Witold Sikorski

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 301 i 302 , tel. 59 8154321

adres e-mail: wsikorski@um.ustka.pl
 1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy:
  • przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  • pełna obsługa interesantów w zakresie informacji na temat lokalizacji inwestycji i warunków inwestowania,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
  • współdziałanie z administracją powiatową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego.
 2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "GP".
 

Liczba odwiedzin : 1705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Sikorski
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:26:30
Czas publikacji: 2018-05-04 09:29:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak