Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych 

 

 


Naczelnik Wydziału: Renata Kromrych

ul. Ka. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
tel. 59 81-54-328
adres e-mail:  rkromrych@um.ustka.pl


pokoje: 116 (naczelnik), 104 (Biuro Obsługi Interesantów) - tel. 59 8154-300 lub 303, 105 (CEIDG, zezwolenia na alkohol) - tel. 59 8154-302,  117 (kadry), 102 (ewidencja ludności i dowody osobiste) - tel. 59 8154-307

 1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Aministracyjno – Organizacyjnych należy:
  • prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań i wymeldowań,
  • udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • wydawanie zezwoleń na organizację imprezy masowej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
  • prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową,
  • prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
  • prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych,
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
  • administrowanie pomieszczeniami biurowymi,
  • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
  • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
  • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  • dbałość o właściwą informację wizualną w Urzędzie,
  • nadzór nad prowadzeniem spraw bhp i p.poż.,
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • przygotowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „SOA".

 

Liczba odwiedzin : 1726
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:25:20
Czas publikacji: 2015-11-02 08:33:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak