Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej 

 

​ 


Inspektor: Krzysztof Grzywa

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 07 , tel. 59 8154324

 1. Do podstawowego zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obronności i Obrony Cywilnej należą w szczególności sprawy:
  • sporządzanie planów przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek sytuacji kryzysowych i wojny,
  • współpraca z organami wojskowymi,
  • tworzenie formacji obrony cywilnej,
  • nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w ramach świadczeń na rzecz obrony kraju,
  • prowadzenie kancelarii niejawnej i przestrzeganie wszelkich przepisów regulujących zasady jej prowadzenia,
  • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego,
  • prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą z Ochotniczą Strażą Pożarną,
  • opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz realizacji zadań obronnych,
  • opracowanie, wdrożenie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla Miasta,
  • pozostałe określone w § 19.
 2. Pracownik zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku Obronności i Obrony Cywilnej przy znakowaniu spraw używa symbolu „OC”.
 

Liczba odwiedzin : 785
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Grzywa
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:19:48
Czas publikacji: 2003-07-23 09:19:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak