Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-12 09:15:09 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-01-12 09:05:37 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 15:19:30 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-01-11 14:29:41 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Pomocy społecznej" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-01-11 14:29:20 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł. (rozeznanie rynku), pn.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” Anna Skowron Edycja artykułu
2018-01-11 14:14:15 2018 / Styczeń 2018r. - projekty uchwał Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-11 14:07:23 2017 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2017 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu
2018-01-11 13:34:47 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:28:46 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:27:40 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu