Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-13 09:30:23 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.73.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( dz. nr 1178) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:29:09 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.72.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego (dz. nr 538/2) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:26:53 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.71.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego (dz. nr 538/1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:24:45 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.70.2018 z dnia 08.03. 2018 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 08:12:22 2018 / Konsultacje społeczne w sprawie „Programu budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023” Roma Rosinska Publikacja artykułu
2018-03-12 16:28:27 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie NR 0050.GN.69.201 z dnia 08.03.2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka położonego w Ustce przy ulicy Krótkiej Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-12 16:26:59 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie 0050.GN.68.2018 z dnia 8.03. 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy ul. Jana z Kolna oznaczonej nr 304/1 Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-12 13:55:16 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Rybackiej na terenie kompleksu leśnego w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-12 10:09:32 2018 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Eliza Mordal Edycja artykułu
2018-03-12 09:59:27 2018 / Uchwała Nr XLV/400/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu