Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-18 14:58:38 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.17.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/18) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:55:53 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.16.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/17) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:53:03 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.15.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/5) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:36:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.14.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 stycznia 2018r.w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Słowiańskiej 31A/2) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 11:04:02 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka. Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-01-18 09:59:57 KOMUNIKATY / Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku Ewa Rusiecka Publikacja artykułu
2018-01-18 09:49:00 OCHRONA ŚRODOWISKA / Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku Ewa Rusiecka Publikacja artykułu
2018-01-17 14:19:08 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.13.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 14:17:36 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.12.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 14:15:20 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.11.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu