Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-16 23:54:41 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - ZIM USTKA - Dostawa elementów małej architektury, w tym: kaskadowe konstrukcje kwietnikowe model H 1200 i kaskadowe konstrukcje wiszące dwupoziomowe model 600 Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-04-16 16:06:04 2018 / Konsultacje społeczne w sprawie nadania parkowi przy ul. Marynarki Polskiej nazwy "Park Usteckich Stoczniowców" Krzysztof Stodoła Publikacja artykułu
2018-04-16 12:03:49 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
2018-04-16 11:39:51 PLACÓWKI PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE / Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach w Mieście Ustka Dorota Szcześniak Publikacja artykułu
2018-04-16 11:32:41 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
2018-04-16 11:31:23 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-16 11:21:14 PLACÓWKI PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE / PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI W MIEŚCIE USTKA W 2018 ROKU Dorota Szcześniak Publikacja artykułu
2018-04-15 19:52:04 2018 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Eliza Mordal Edycja artykułu
2018-04-13 14:55:58 Organizacje pozarządowe / Oferta Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. "Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-04-13 10:20:55 2018 / Kwiecień 2018 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu