Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-18 13:04:07 2018 - Nagrania Komisji / Komisja Polityki Społecznej z dnia 18.04.2018 Mariusz Książkiewicz Publikacja artykułu
2018-04-18 12:48:27 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018r. Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-18 12:45:44 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Ustka - 2018r. Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-18 10:09:22 2018 / Petycja 51 mieszkańców w spr. wstrzymania prac podjętych w wykonaniu uchwały Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2018r. nr XLVI/409/2018 w sprawie podjęcia prac nad stworzeniem parku kulturowego w m.Ustka o nazwie "Ustecki Park Kulturowy" Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-04-17 15:37:25 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 20 KWIETNIA 2018R. GODZ. 14:45 Mariusz Książkiewicz Edycja artykułu
2018-04-17 14:45:10 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie NR 0050.IKiOŚ-ZP. 106 .2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-17 14:40:33 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN. 105 .2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie nadania parkowi miejskiemu przy ul. Marynarki Polskiej nazwy „Park Usteckich Stoczniowców” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-17 14:30:36 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-04-17 14:29:18 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-04-17 14:25:02 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-04-16 23:54:41 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - ZIM USTKA - Dostawa elementów małej architektury, w tym: kaskadowe konstrukcje kwietnikowe model H 1200 i kaskadowe konstrukcje wiszące dwupoziomowe model 600 Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-04-16 16:06:04 2018 / Konsultacje społeczne w sprawie nadania parkowi przy ul. Marynarki Polskiej nazwy "Park Usteckich Stoczniowców" Krzysztof Stodoła Publikacja artykułu
2018-04-16 12:03:49 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
2018-04-16 11:39:51 PLACÓWKI PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE / Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach w Mieście Ustka Dorota Szcześniak Publikacja artykułu
2018-04-16 11:32:41 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
2018-04-16 11:31:23 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-04-16 11:21:14 PLACÓWKI PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE / PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI W MIEŚCIE USTKA W 2018 ROKU Dorota Szcześniak Publikacja artykułu
2018-04-15 19:52:04 2018 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Eliza Mordal Edycja artykułu
2018-04-13 14:55:58 Organizacje pozarządowe / Oferta Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. "Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-04-13 10:20:55 2018 / Kwiecień 2018 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-04-13 10:19:50 Kadencja 2014-2018 / Kwiecień 2018r. - planowana praca Rady Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-04-13 09:07:35 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050. SOA.104.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia na czas nieobecności Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce w zakresie wydawania decyzji administracyjnych Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 09:05:04 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.103.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka - część działki nr 14/4, położonego w Ustce przy ul. Limanowskiego Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 09:01:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.102.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Sprzymierzeńców 8m1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:59:31 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.101.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka(ul. Gen. Zaruskiego 2/7) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:57:05 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.100.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Przylesie 6 m 1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:47:07 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.99.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Słowiańska 7A m 1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:44:46 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.98.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Sprzymierzeńców 16A m 1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:42:50 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.97.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie: wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Marynarki Polskiej 77 m 7) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:38:54 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.96.2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (ul. Słowiańska 37 m 5) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-13 08:37:50 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.95.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Pana Piotra Wszółkowskiego na Pełnomocnika Burmistrza Miasta Ustka do spraw obchodów świąt i rocznic państwowych Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-04-12 21:18:36 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - ZIM USTKA - Wycinka drzew na terenie miasta Ustka – teren OSiR w 2018r. Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-04-12 14:57:42 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu
2018-04-12 14:42:55 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-12 13:28:47 2018 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2018 Ewa Wieczorek Edycja artykułu
2018-04-12 11:21:17 Urząd Miasta Ustka / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-04-12 09:52:18 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Gminy Miasto Ustka Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników