Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 14:56:14 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie opracowania pn. "Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce" Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-01-19 14:35:55 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.22.2018 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2018 i 2019 roku” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-19 13:37:34 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GP.21.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania projektu zagospodarowania terenu parku przy ulicy Marynarki Polskiej Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-19 12:59:52 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:59:35 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:59:16 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:48 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:33 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:58:15 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:57:43 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:57:27 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:57:06 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:56:48 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:56:01 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:55:36 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Edycja artykułu
2018-01-19 12:52:47 Budżet 2018 / Budżet Miasta 2018 - Uchwała z załącznikami Anna Wyroślak Publikacja artykułu
2018-01-19 12:46:28 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.FN.20.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-19 08:02:13 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa artykułów przemysłowych na potrzeby Gminy Miasta Ustka w 2018 r. Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-01-18 15:05:29 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.19.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Kosynierów 20/3) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 15:02:30 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.18.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 8/8) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:58:38 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.17.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/18) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:55:53 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.16.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/17) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:53:03 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.15.2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/5) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 14:36:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.14.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 stycznia 2018r.w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Słowiańskiej 31A/2) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-18 11:04:02 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka. Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-01-18 09:59:57 KOMUNIKATY / Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku Ewa Rusiecka Publikacja artykułu
2018-01-18 09:49:00 OCHRONA ŚRODOWISKA / Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku Ewa Rusiecka Publikacja artykułu
2018-01-17 14:19:08 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.13.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 14:17:36 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.12.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 14:15:20 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.11.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 14:09:35 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.10.2018 z dn. 16.01.2018r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-01-17 13:24:39 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O II DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-01-17 08:26:15 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka. Magdalena Matusiak Edycja artykułu
2018-01-17 08:07:07 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: Drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka. Magdalena Matusiak Publikacja artykułu
2018-01-15 15:46:02 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie nr 0050.CIS.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.CIS.132.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-15 09:35:21 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-01-15 09:07:59 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O II DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-01-15 09:03:45 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-01-15 08:55:36 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-01-15 08:48:45 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników