Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-16 14:21:36 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2018 roku Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-03-16 14:20:01 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZIM USTKA - Wynajem pojazdów transportowych i przemysłowych wraz z kierowcą operatorem w 2018 roku Łukasz Krawczyk Edycja artykułu
2018-03-16 13:00:49 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stanicy kajakowej w Ustce w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-16 08:55:29 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.OC.78.2018 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-03-16 08:53:43 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.FN.77.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-03-16 07:58:44 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2018 i 2019 roku Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-15 15:34:33 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka i jednostek organizacyjnych Małgorzata Bogusz Publikacja artykułu
2018-03-15 14:58:38 Plan Zamówień Publicznych / Plan zamówień publicznych na rok 2018 Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-15 14:38:32 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-03-15 14:37:43 Plan Zamówień Publicznych / Plan zamówień publicznych na rok 2018 Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-15 14:00:57 za 2011 / Zastępca Burmistrza Miasta Ustka - oświadczenie majątkowe z 2012 roku Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-03-15 13:58:21 za 2011 / Zastępca Burmistrza Miasta Ustka - oświadczenie majątkowe z 2012 roku Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-03-15 13:49:54 za 2011 / Zastępca Burmistrza Miasta Ustka - oświadczenie majątkowe z 2012 roku Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-03-15 11:35:31 2018 / Marzec 2018 - projekty uchwał Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-03-15 11:09:20 Kadencja 2014-2018 / Marzec 2018 - planowana praca Rady Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-03-15 08:12:40 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Z.IKiOŚ.76.2018 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie wyrażenie opinii przez mieszkańców Ustki w sprawie „Programu budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-15 07:34:09 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.74.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (dz. nr 56/14) Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-03-14 13:53:33 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stanicy kajakowej w Ustce w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-14 13:49:25 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stanicy kajakowej w Ustce w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-14 13:37:47 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa stanicy kajakowej w Ustce w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-14 10:28:42 Harmonogram odbioru odpadów / Harmonogram odbioru odpadów marzec 2018 r. Andrzej Kuczun Publikacja artykułu
2018-03-13 13:53:51 KOMUNIKATY / Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 12 marca 2018 roku dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka Ewa Rusiecka Publikacja artykułu
2018-03-13 13:18:42 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.DKS.75. 2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie składu Kapituły Honorowej Nagrody „ Ambasadora Miasta Ustka” Agnieszka Kaszuba Edycja artykułu
2018-03-13 13:08:12 Pozostałe rejestry i ewidencje / Rejestr planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka Marta Mokijewska Edycja artykułu
2018-03-13 13:03:41 Pozostałe rejestry i ewidencje / Rejestr planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka Marta Mokijewska Edycja artykułu
2018-03-13 13:02:32 Protokoły sesji - Kadencja 2014-2018 / Protokół Nr XLV/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-03-13 12:45:13 Pozostałe rejestry i ewidencje / Rejestr planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka Marta Mokijewska Edycja artykułu
2018-03-13 10:58:03 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-03-13 09:36:47 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.DKS.75. 2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie składu Kapituły Honorowej Nagrody „ Ambasadora Miasta Ustka” Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:31:54 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.74.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (dz. nr 56/14) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:30:23 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.73.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka ( dz. nr 1178) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:29:09 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.72.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego (dz. nr 538/2) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:26:53 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.71.2018 z dnia 08 marca 2018r. w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego (dz. nr 538/1) Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 09:24:45 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.70.2018 z dnia 08.03. 2018 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-13 08:12:22 2018 / Konsultacje społeczne w sprawie „Programu budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2018-2023” Roma Rosinska Publikacja artykułu
2018-03-12 16:28:27 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie NR 0050.GN.69.201 z dnia 08.03.2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka położonego w Ustce przy ulicy Krótkiej Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-12 16:26:59 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie 0050.GN.68.2018 z dnia 8.03. 2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka, położonej w Ustce przy ul. Jana z Kolna oznaczonej nr 304/1 Agnieszka Kaszuba Publikacja artykułu
2018-03-12 13:55:16 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Rybackiej na terenie kompleksu leśnego w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-03-12 10:09:32 2018 / Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie Rocznego Planu Konsultacji Eliza Mordal Edycja artykułu
2018-03-12 09:59:27 2018 / Uchwała Nr XLV/400/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu