Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-15 15:46:02 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie nr 0050.CIS.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.CIS.132.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-15 09:35:21 Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska / Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Roma Rosinska Edycja artykułu
2018-01-15 09:07:59 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O II DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Publikacja artykułu
2018-01-15 09:03:45 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-01-15 08:55:36 Powyżej 30 tys. euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka Mariola Tomas-Różycka Edycja artykułu
2018-01-15 08:48:45 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw / Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych Monika Lewandowska Edycja artykułu
2018-01-12 14:32:42 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.8.2018 z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego na cele przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:"Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka" Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 13:30:38 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.7.2018 w sprawie zasad udostępniania i korzystania z obiektów sportowych Miasta Ustka oraz zasad koordynacji i współpracy pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a placówkami oświatowymi Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 13:25:33 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOKS.6.2018 w sprawie powołania zespołu ds. przyznawania stypendiów sportowcom amatorom za wyniki sportowe Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 12:57:51 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.4.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 11:50:44 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.SOA.5.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 11:47:31 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.FN.3.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-12 09:36:11 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-01-12 09:29:32 Zarządzenia Burmistrza 2018 (od 1 do 100) / Zarządzenie Nr 0050.GN.2.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka Ewa Fliszkiewicz-Brola Edycja artykułu
2018-01-12 09:15:09 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-01-12 09:05:37 Rekrutacja Pracowników / Rekrutacja pracowników Małgorzata Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 15:19:30 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-01-11 14:29:41 Konkursy i wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka w 2018 r. w zakresie "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", "Turystyki i krajoznawstwa", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Pomocy społecznej" Agnieszka Hrywniak Publikacja artykułu
2018-01-11 14:29:20 Do 30 tys. euro / Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł. (rozeznanie rynku), pn.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Rozwińmy żagle szans!- podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” Anna Skowron Edycja artykułu
2018-01-11 14:14:15 2018 / Styczeń 2018r. - projekty uchwał Ewa Fliszkiewicz-Brola Publikacja artykułu
2018-01-11 14:07:23 2017 / Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2017 Teresa Gruszczyńska Edycja artykułu
2018-01-11 13:34:47 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:28:46 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:27:40 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:26:43 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:22:23 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:19:12 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:17:34 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:14:59 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu
2018-01-11 13:07:03 Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu / Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Banasik Edycja artykułu